Polityka prywatności

Start / Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Administratorem Państwa danych osobowych jest FHU AMMAR.

W sprawach związanych z Państwem należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – milena.michalska@gmail.com.

Dane będą przetwarzane w celach ustawowych oraz działalności firmy na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w celu prawidłowej realizacji usług powierzonych, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku rezygnacji z usług firmy ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wypełnienie formularza kontaktowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W siedzibie firmy znajduje się do wglądu „polityka bezpieczeństwa informacji” uwzględniająca szczególne procedury przetwarzania danych wrażliwych.

Ponadto przysługuje Państwu, zgodnie z art. 17 RODO, prawo do „bycia zapomnianym”. Prawo to może być realizowane przez podmiot danych, gdy spełniony jest jeden spośród następujących warunków:

  1. dane nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są przetwarzane;
  2. podmiot danych wycofał zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie;
  3. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub
  4. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie marketingu bezpośredniego (w tym profilowania);
  5. przetwarzanie w inny sposób nie jest lub nie było zgodne z RODO lub innymi przepisami prawa;

Nadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.